Folk Cymbal Orchestra «Lira»

Folk Cymbal Orchestra «Lira»
Andrei Petrov - “Train”
Evgeny Derbenko - “Na troyke”
V. Kyznecov "Solemn Prelude"
Victor Malykh “Kuma moya, kumochka”
Valery Ivanov - “Speu Dubrau”